VESTRA KOGET s.r.o. – KOGENERACE – XRGI®

 


Mikro kogenerační jednotka vyrábí současně teplo a elektrickou energii s celkovou účinností až 96%. Jako palivo se používá zemní plyn nebo bioplyn. Tato jednotka vzhledem k velikosti je schopna doplnit, nebo nahradit současný zdroj tepla a následně díky vlastní výrobě elektřiny šetřit nemalé finanční prostředky z nákladů za energie. Takto vyrobenou elektřinu je možné spotřebovat ve vlastním objektu, nebo jí prodat do distribuční sítě. Vzhledem k těmto skutečnostem návratnost kogenerační jednotky se pohybuje od 2 let do 8 let. V tomto směru hraje významnou roli typ objektu a jeho užívání.

V nabídce máme Mikro-kogeneračních jednotek o výkonech od 6kWel. – 20kWel. a 17kWt – 40kWt které jsou projektovány do kotelen, tak aby investice do nákupu Mikro-kogeneračních jednotky byla vrácena v co nejkratším termínu.

ZPŮSOB NABÍDKY MIKRO-KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

Pro jakoukoli nabídku je třeba podrobná analýza objektu. Následně provedeme ekonomický audit, návrh řešení a kalkulaci oproti stávajícímu systému vytápění a výroby TUV, nebo navrhneme projekt nové plynové kotelny. Následně řešíme návrh pro napojení na Distribuční sít a maximální využití vyrobené elektrické energie v objektu, tak aby efektivita provozu kogenerační jednotky byla co nejideálnější. Naší předností je že v nabídce máme  kogenerační jednotky EC POWER, které jsou dlouhodobě špičkou ve svém oboru a mají za sebou 20let vývoje této technologie.

PROČ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA
 • - jednoduchá instalace kogenerační jednotky do stávající kotelny
 • - napojení na váš stávající systém rozvodu topení, TUV a elektrického rozvodu v objektu
 • - připojení kogenerační jednotky jako samostatnou kotelnu mimo objekt
 • - veškeré vyrobené teplo a TUV je zužitkováno v objektu
 • - nízké provozní náklady, dlouhá životnost celé kogenerační jednotky – při pravidelném servisu
 • - provoz kogenerační jednotky a celé kotelny může být dálkově  řízený a kontrovaný
POUŽITÍ
 • - bytové domy, výrobní provozy, výrobní areály, skladové areály – kde je potřeba tepla nebo TUV
 • - hotely, hostely, restaurace, penziony, fitness centra, sportoviště, bazény
 • - nemocnice, hospice, LDN, lázně, školy, mateřské školky
 • - zemědělské provozy
 • - úřady
EKONOMIKA
 • - návratnost podle vlastních spotřeb energií v objektu
 • - možnost navrhnout si vlastní systém výroby tepla a TUV v objektu
 • - výroba elektřiny – závislá na denní a roční výrobě tepla a TUV spotřebované v objektu
 • - nastavení  režimu provozu kogenerační jednotky tak, aby se co nejvíce elektrické energie spotřebovalo v objektu
 • - možnost provozovat více kogeneračních jednotek pro jeden objekt nebo areál
PORADENSTVÍ A SERVIS
 • - vyřízení veškerých dokumentů a povolení potřebných k provozu Kogenerační jednotky
 • - výpočet návratnosti jak Kogenerační jednotky, tak nutných úprav v kotelně
 • - poradenství při financování – vypracování podkladů pro hypotéku nebo leasing
 • - doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu, LPG
 • - doporučení energetické společnosti pro nákup a výkup elektrické energie, která se nespotřebuje v objektu
 • - poradenství pro efektivní provoz Kogenerační jednotky a kotelny
 • - servis po celé ČR a na Slovensku
 • - záruční servis zařízení a dodávka náhradních dílů
 • - zaškolení  obsluhy ve vašem regionu
 • - zajištění všech revizí nutných pro provoz Kogenerační jednotky